Huấn luyện & tuyển dụng

Huấn luyện & tuyển dụng

Huấn luyện & tuyển dụng

Huấn luyện & tuyển dụng
Huấn luyện điều lệnh đội ngũ

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ chuyên nghiệp
Huấn luyện PPCC

Huấn luyện PPCC

Đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy
Đào tạo huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp

Đào tạo huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp

Công ty TNHH DV Bảo Vệ Long Phi Hổ giúp cho các đơn vị có cơ hội chuẩn hóa đội ngũ bảo vệ tại đơn vị mình theo quy định của pháp luật thông qua việc các đơn vị tổ chức cho nhân viên bảo vệ tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ do Công Ty chúng tôi liên kết đào tạo với các đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Công An huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp do trường Đại học An ninh đào tạo .